Bitva Liandragie 7

14. července 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 6...

Jakmile všichni nasedli, Merel dal pokyn k prudkému cvalu směrem k horám, proti proudu řeky. Koně cválali jak mohli, ale temný pruh se stále přibližoval. Elf se v sedle kroutil a vypadalo to, jako kdyby něco hledat. Vytáhl z jedné brašny malý dalekohled a obrátil se směrem k těm neznámým tvorům, co je pronásledovali.
"Jsou to špehové z Roguelu!" řekl Elf, ale protože ho nikdo neslyšel, tak musel křičet. "Musíme se bránit, je to jediná naše šance. Jsou z Roguelu!" Zařval Elen tak hlasitě, že ho slyšel každý. "Je jich asi dvacet!"
Všichni naráz obrátili své koně a zastavili. "Připravit zbraně, rychle už se blíží!"
 

Bitva Liandragie 6

7. července 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 5...

"Když jsem přišel domů, nemohl jsem ho najít a pak jsem ho našel mrtvého v lese. Teď tu žiji sám a mám pořád dostatek lahviček." skončil svůj příběh Elen
"Slyším hučet řeku!" oznámil jeden bojovník.
"Pojedeme k ní a tam si odpočineme a najíme." Rozhodl Merel a koukl se na elfa, ten souhlasně přikývl.
Dojeli k řece, kde se rozdělili aby našli vhodný brod k přeplutí řeky. Merel ho našel, ale proud byl silný, přesto zavolal své lidi.

Bitva Liandragie 5

30. června 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 4...

"Půjdu připravit svého koně a zásoby na cestu." Rozhodl elf a vydal se ke skalám. Dal nám pokyn abychom šli za ním.
Šli jsme kousek lesem, až jsme došli na úzkou pěšinu, kterou nejspíše zhotovil Elen. Koně jsme vedli dál za sebou. Za chvíli jsme se dostali na palouk a před námi, na malém kopci byla velká skála. Už z dálky jsme spatřili vchod a u něj malý dřevěný přístřešek.
 


Bitva Liandragie 4

23. června 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 3...

Bylo ráno a Merel se svou družinou se opět připravovali na cestu. Koně byli odpočatí, ale bylo vidět, že by ještě potřebovali trochu odpočinku po včerejším náročném putování. Za chvilku všichni vedli koně lesíkem dál. Za chvilku se Merel nečekaně zastavil a ostatním tiše řekl, ať jsou zticha.
"Něco jsem slyšel." řekl tiše Merel "Mám pocit, že nás někdo nebo něco sleduje. Pro jistotu si připravte zbraně a buďte ve střehu. Jdeme k tamté skále, kde se…" větu nestačil doříct, protože se z keře vyřítilo neznámé zvíře. Bylo světle modré a po těle mělo černé pruhy. Na čele mělo oranžový flek a ocas mělo podobný jako kočka. Jeho oči mu červeně svítily a z tlamy mu koukaly obrovské tesáky.

Bitva Liandragie 3

16. června 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 2...

"Navrhuji, aby se naše celá armáda přesunula na Střední ostrovy a část jela vše oznámit elfskému králi a požádat ho o pomoc. Část co zůstane na ostrovech, bude stavět velké, obranné a odolné zdi, spolu s lidmi našeho království, které pak odvezeme zpět do naší země. Já bych šel do Dragiánských hor požádat draky, popřípadě jiné stvoření o pomoc. Pokud bych neuspěl, bojovali by jste beze mě."
"Není to špatný nápad, ale jak už jsem říkal, na draky se nemůžeme spoléhat. Ti nám nikdy nepomohli a žádný průzkumník se z Dragiánských hor nedostal živý." odporoval král

Bitva Liandragie 2

9. června 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Pokračování příběhu Bitva Liandragie 1...

"Temný vládce se chystá napadnou Střední ostrovy?!" opět byl Merel přerušen
"Ano, ale zatím neví, že o jeho plánu víme. Musíme svolat armádu a bránit se, ale jeho armáda je obrovská, skoro pětkrát větší než naše. Musíme žádat o pomoc."
"A koho? Elfy?" zeptá se zaraženě král
"Ano" odpoví vůdce špehů "nebo jsou tu také draci a jiné neznámé stvoření…"
"Draci a jiné stvůry?!! Ti nikdy nebyli s lidmi v přátelství"
"Ale ani ne v nepřátelství. A pokud prohrajeme, temný vládce bude vládnout Středním ostrovům a bude chtít obsadit i Liandragii a posvátnou Zemi elfů. A kdybychom se války nezúčastnili, Střední ostrovy by padly do moci temného vládce a to nikdo nechce, protože pak by jsme nebyli spojeni se Zemí elfů a také Střední ostrovy nám poskytují hlavní zásoby nejen jídla, ale i vzácných kovů a ostatních surovin."

Bitva Liandragie 1

2. června 2013 v 6:00 | Kenuziz |  Fantasy
Mám tu pro Vás nový příběh! Tentokrát není o koních, ale je o.... No tu už si přečtěte sami. :)

Slunce pomalu začalo vylézat za horami a nebe svlékalo svůj temný plášť. V Liandrellu byl klid, všichni zatím spali nebo jen tak seděli a povídali si. Venku procházeli jen stráže a občas i nějaký člověk. Na obzoru na moři se objevila loď. Rychle se blížila, protože vál příznivý vítr a brzy se dalo rozeznat, že se vracejí špehové, které král vyslal. Přibližně za hodinu už loď spouštěla kotvy a lidé, kterých už bylo všude hodně je s radostí vítali.

Noční mráz 5

19. května 2013 v 6:00 | Kenuziz |  O koních
Elie se snažila otevřít dveře od boudy, ve které byla Laymae a plameny. Konečně se jí to povedlo. Uvnitř bylo horko a kouř Elii štípal do očí. Dostala se ke klisně, snažila se ji dostat ven, ale zjistila, že je Laymae přivázaná. Snažila se řetěz vytrhnout ze zdi, ale nešlo to. Najednou ji napadl nápad. Na zemi sebrala hořící prkno a hořící konec přiložila ke zdi, ke které byl přidělán řetěz. Elie si u pusy držela hadr, ale i tak jí docházel vzduch....

Noční mráz 4

12. května 2013 v 6:00 | Kenuziz |  O koních
Ráno byla zima. Bylo kolem osmé hodiny, ale Elie stále spala. Keřem profukoval jemný, ale studený vánek a sundával z Elie listy. Dívka se pomalu začala probouzet. Otevřela oči a rozhlédla se. Nejdříve se divila kde to je, ale pak si vše začala uvědomovat. Vstala a zamířila k východu z keře. U východu se zastavila a rozhlédla se, pak vyšla ven. Nevěděla kudy má jít, ale když se opatrně vrátila ke stromu, kde byla připoutaná, uvědomila si kudy jely autem. Proto se nevydala směrem odkud přijely, ani opačným směrem, ale někudy do lesa.
Bylo poledne a Elie dostala hlad. Nejedla už hodně dlouho, jen ráno měla jen kus chleba, který našla v lese. Asi ho tam zahodil nějaký pocestný, normálně by ho nesnědla, ale když měla hlad, tak se nedalo nic jiného dělat. Rozhodně lepší než zemřít hlady. Šla dál a dělala jen malé přestávky.

Noční mráz 3

5. května 2013 v 6:00 | Kenuziz |  O koních
Přijely na malý palouk, ale nebyl to ten, na kterém měly dívky sraz. Muž ji přinutil vylézt z auta. Vyndal si pistoli a namířil ji na Elii. Vzal si s sebou i ten podivný kufřík.
"Opři se o ten strom" křikl na ni. Pomalu šel k ní a pistoli měl pořád připravenou na výstřel. Z kufříku vyndal šátek. Využil ho jako roubík, aby dívka nemohla volat o pomoc. Přivázal ji ke stromu. Byla stále zima a Elie se klepala. Měla na sobě pouze otrhaný oděv, neměla na sobě to, co si vzala. Ten muž ji musel převléct, když byla v bezvědomí. Hlavu měla stále plnou otázek…Kde je Laymae? Hledají ji už? Co se děje?
Muž nasedl do auta usmál se a odjel.
"Zemřu tady hlady" Řekla si pro sebe.

Noční mráz 2

28. dubna 2013 v 6:00 | Kenuziz |  O koních
Byla noc. Elie se probudila a zjistila, že se nachází v nějakém chlívku, ve kterém to dost smrdělo. Chlívek byl malý a na zemi se povalovalo seno. Na seně leželo prase a neustále civělo na Elii. Elie pořád cítila palčivou bolest na spánku a vše si srovnávala v hlavě a snažila se nepodlehnout panice. Vše ji bolelo, když se zkusila postavit na nohy, ale vydržela to. Na jedné stěně bylo malé okno, ke kterému Elie zamířila. Došla k oknu, ale skoro nic neviděla, protože byla tma. Viděla pouze temné obrysy stromů, osvícené měsícem.
"Zkusím usnout, i když v tom puchu je to nemožný" Řekla si pro sebe.

Noční mráz 1

21. dubna 2013 v 9:51 | Kenuziz |  O koních
Byla krásná, skoro pohádková zimní noc. Všude byl mráz a od stáje se občas ozvalo zařehtání. Za domem zaštěkal pes, ale to už se pomalu otevřely dveře od domu, ve kterém bydlela rodina Smalkových. Ven vyšla nějaká dívka, měla na sobě zimní čepici, bundu a jezdecké boty. Pomalu sešla z verandy a vstoupila do sněhu. Opatrně se rozhlédla a vešla do stáje. Ve stáji byla tma, ale dívka rozsvítila světlo. Došla k jednomu boxu, na němž bylo napsáno: LAYMAE. Tak se jmenovala klisna té dívky. Odešla do nějaké místnosti pro sedlo a za chvíli byla zpět. Nesla veškeré potřebné vybavení pro jízdu na koni a vše si odložila vedle boxu na malý stolek. Opatrně otevřela dveře od boxu, vešla dovnitř a pohladila svého koně. Poté vyvedla Laymaeu z boxu a osedlala jí. Zavřela dveře od boxu a připravila se i s koněm k odchodu....

Vyjížďka

20. dubna 2013 v 22:17 | Kenuziz |  O koních
Toto je moje první povídka, kterou jsem napsal. Je už z dřívějších dob.
Můj vymyšlený deníkový zápis:

Bylo mrazivé ráno, když jsme se ve stáji v Modré rokli připravovali na dopolední vyjížďku k jezeru a odtamtud k malé zřícenině v lese. Můj kůň Blesk měl výbornou náladu a už se nemohl dočkat až vyrazíme. Klára přišla do stáje zrovna ve chvíli když jsem chtěl vyhřebelcovat Bleska. Klářina klisna Camannia měla také dobrou náladu. Za dvě minuty dorazili i ostatní: Marek, Šimon, Lucie a Sára. Když si chtěla Lucie vyhřebelcovat svého hřebce Elea všimla si že má na krku spáleninu. ''Ach ne, Eleo má na krku spáleninu, musím zavolat veterináře aby se na to koukl''! ''Ale co bude s dnešní vyjížďkou?'' zeptala se Klára. ''Buď si půjčíš koně Scarlet nebo se to může odložit.'' Zatím co se holky a kluci společně domlouvají tak do stáje přijde trenérka Marie.

Vítejte

20. dubna 2013 v 22:10 | Kenuziz |  Informace
Vítejte na mém blogu.
Zde naleznete mnou psané příběhy z žánrů fantasy nebo nějaké o koních.
Doufám, že se Vám tu bude líbit a přeji příjemnou zábavu.

Kam dál